Vallëzim në Coop Center - Dietlikon

Me datën 24. Gusht patëm rastin që grupi i valltarëve të tregoj përformancën profesionale në Qendrën Tregtare Coop Center në Dietlikon ku mbahej dita e Grupeve të Ballkanit. Grupi i fëmijëve po ashtu dhe të rriturve ishin si gjithmonë të shkëlqyeshëm. Shoqata jonë pati rastin po ashtu të bisedoj me shumë mysafirë Shqiptarë dhe Zvicran në lidhje me punët tona.