"Ata që ndalen të përmisohen, do të ndalen të jenë të mirë" (Philip Rosenthal)

Ne në Shoqatën Bashkimi, i japim një peshë të madhe zhvillimit të vazhdueshëm dhe kompetencës profesionale të stafit të vallëzimit. Për të arritur këtë qëllim, ne investojmë në një trajnim të vazhdueshëm, i cili mbështetet nga koreografë të njohur nga Shqipëria dhe Kosova. Kjo bashkëpunim i ngushtë jo vetëm garanton një proces mësimor të vazhdueshëm, por gjithashtu transmeton hapat dhe teknikat e valleve aktuale.
Udhëheqësit e vallëzimit sjellin një perspektivë të freskët, të dinamikës në kurset tona, të frymëzuar nga trashëgimia kulturore e pasur dhe koreografitë inventivë të udhëheqësve të tyre.
Pas përfundimit të trajnimit të tyre, ata dokumentojnë të gjitha hapat dhe vallet e reja dhe përgatiten për të përcjellë dijen dhe pasionin e tyre te nxënësit tjerë. Kështu sigurojmë që çdo orë vallëzimi të mos mbetet të mbetet në thesarin e Shoqatës Bashkimi
Jemi krenarë që udhëheqësit e vallëzimit performojnë si urë lidhëse midis brezave dhe kulturave.

Bashkohuni me ne, për të qenë pjesë e kësaj tradite të vazhdueshme të shkëlqimit dhe për të përjetuar kënaqësinë e të valëzuarit në një mjedis profesional dhe familjar.
I juaji
Stafi i Vallëzimit të Shoqatës Bashkimi

Team - Tanzgruppe Bashkimi

 

E-Mail
Anruf
Infos